Sakraliniai šokiai ratuŠokis yra viena seniausių ir gryniausių žmogaus saviraiškos formų. Rato struktūra yra labai būdinga šokiams ir populiari visose kultūrose kaip harmonizavimo priemonė, o rato kaip simbolio galia įkūnija susijungimo ir bendrystės jausmą. Magiška figūra - apskritimas - vienija visus į bendrą sanbūrį, kuriame įvyksta sąlytis su savimi, grupe, žmonija, visata, grįžtama prie savo šaknų... Kuomet šokame visi kartu, suformuojame vieną didelę gyvenimo ir meilės mandalą, taip prisidėdami prie taikos žemėje kūrimo ir prie to, kad pasaulis taptų laimingesnis. 

Tarpusavio sąryšio ir pagarbos žmonijai kaip šeimai jausmas natūraliai mus apima tuomet, kai šokame ratu, įsiklausydami į tradicines įvairių pasaulio tautų melodijas ir dainas - į kultūrinį žmonijos istorijos paveldą, kuris yra grynoji tautų dvasios išraiška. 

Paduokime vienas kitam ranką, ar tu senas, ar jaunas, sujunkime savo širdis, keliaukime visi drauge šokio žingsneliu į savo vidines gelmes...  

Jeigu norėtumėte patirti šią kelionę savo bendruomenėje ar bendraminčių būry, pasikvieskite - mielai atvyksiu pas Jus.