Paskutinėmis mokslo metų dienomis pas mus svečiavosi mūsų kraštiečiai - Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokiniai. Ne bet kokie, o patys pažangiausi! Ši kelionė buvo jiems dovana už gerą mokymąsi... Tikimės, kad patiko...